Når tv dagligt tilrettelægger 27 minutters nyhedsudsendelse med død og ulykke på repeat og præsten prædiker fred – så er der konflikt i tro, håb & kærlighedsafdelingen.

Hvordan kan vi trodsigt og troligt holde fast i en kærlige skabende alfaderlig Gud når verden dagligt ryster os med sin afmægtige ulykke? Skal kirken holde fast i sin identitet som forkynder at en skabende Guds ord, eller være til som et rodfæste i en foranderlig og hurtig verden?

Skal vi anerkende at den kristne Gud er en blandt mange, at han – også – er afmægtig snarere end almægtig, men stadig har noget han vil os?

Vi lever i et multikulturelt samfund med religionsfrihed. Kan kristendommen magte og matche det?
Hvordan kan vi, med god kommunikation, skabe et samfund der rummer mangfoldigheden?
Og kan det ovenikøbet gøre kristne stærkere i deres tro?