Islam eller kristendom!???

Jeppe SøeSøeforklaringerLeave a Comment

Kære medbloggere… er følgende fra Koranen eller fra biblen?

1. ”I skal holde sabbatten, for den er hellig for jer. Den, som vanhelliger den, skal lide døden; enhver, som udfører arbejde på den, skal udryddes fra sit folk”.

2. “Hvis din bror eller din søn eller datter eller din kone, som du elsker, eller din nærmeste ven i hemmelighed prøver at lokke dig og sige: »Lad os gå hen og dyrke andre guder,« guder som hverken du eller dine fædre har kendt, men som dyrkes af de folk, som bor rundt omkring jer, enten nærved eller langt borte, over hele jorden, da skal du ikke give efter for ham og ikke lytte til ham. Vis ham ingen barmhjertighed, og skån ham ikke, dæk ikke over ham, men slå ham ihjel! Du skal være den første, der løfter hånden mod ham, når han skal dræbes; derefter skal resten af folket løfte hånden. Du skal stene ham til døde, for han har forsøgt at lede dig bort fra Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset. Hele Israel skal høre om det og blive bange, og man skal ikke mere begå så ond en handling hos dig”.

3. “Hvis en mand har samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde, har de begge to begået en vederstyggelighed. De skal lide døden. De har selv skylden for deres død”.

4. “For Gud har sagt: ‘Ær din far og din mor!’ og: ‘Den, der forbander sin far eller sin mor, skal lide døden.”

Læs også:  Peters Jul i Ribe

Alle fire citater er fra biblen!

Citaterne er fundet her:
1. (2 Mosebog 31,14)
2. (5 Mosebog 13,7-12)
3. (3 Mosebog 20,13)
4. (Matthæus 15,4)

Så tag nu og hold din fede kæft lukket Krarup & co! Hverken den ene eller den anden bog er for næstekærlig overfor dem, der ikke er enige med bogens udgangspunkt.

/Søe

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.