Skiftende regeringer lukker skoler og flytter alt til byerne. Fokus på landdistrikterne har aldrig været særlig stor. Men derude bor over halvdelen af Danmarks befolkning, og der er brug for at tage landsbyerne alvorligt! Jeppe Søe får befolkningen til at huske stoltheden over deres sted, og blæser til kamp mod lukning. Det er borgerne der skaber byen, ikke omvendt. Siden kommunesammenlægningerne har Jeppe Søe kæmpet “sovebyernes” sag, hvor hans tanker om marketing og personlig branding har spillet en rolle for mange små byer.

Hvordan får man pressen ud på landet, hvad er værdierne for byen, hvordan skal vi tænke om os selv? Nok er mange steder sovebyer, men drømmer vi i det mindste mens vi sover – eller er det mareridt?

Jeppe Søe lægger op til debat i byen og kommunen og får borgere og politikere til at sidde ved samme bord.

Kan enten være foredrag, eller en hel arbejdsdag med indbudte borgere og brainstormgrupper mv. (afholdt i Hovborg, Vejen Kommune, Ribe Kommune, Haslev m.fl.)

—-

tryk på billede for artikel

Artikel fra foredraget i Haslev – fra Dagbladet Køge (sn.dk)

Er på jagt efter en identitet til Haslev

LOF Haslev og Haslev Borgerforum havde 35 gæster ved deres arrangement for at finde en ny identitet til Haslev by. Foredragsholder Jeppe Søe opfordrer til at tænke stort -og søge penge i EU.

HASLEV: -Hvilke særlig identitet er det, Haslev har? Det var ét af de spørgsmål, som 35 haslevitter forsøgte at svare på, da de tirsdag aften var samlet til debatmøde om Haslev bys identitet -eller mangel på samme.

LOF Haslev og Haslev Borgerforum havde indbudt til arrangementet, som foredragsholder og journalist Jeppe Søe stod i spidsen for. Den rette mand til opgaven, kan man sige.

Uden sammenligning med Haslev i øvrigt har han hjulpet landsbyer omkring Vejen med at skabe sig en identitet, som de kan sælge sig selv på til omverdenen og ad den vej få tilflyttere eller turister.

-Kernen er, at nogle af jer måske føler, at identiteten er taget fra jer i Haslev.

Men identitet er noget man bare har, og kunsten er så at formidle det til andre.

Og så skal I overveje, hvem I vil satse på, sagde Jeppe Søe , der i løbet af aftenen tilbød et væld af gode råd til byen og borgerne i den.

Og så advarede han fra begyndelsen. » Byen i det grønne « duer ikke -det er der 600 andre byer i landet, som forsøger at sælge sig selv på! Jørgen Skov fra Haslev Borgerforum understregede kraftigt, at initiativet med borgerforum ikke var en kamp mod andre byer i kommunen -eller mod kommunesammenlægningen -men ene og alene et forsøg på at styrke Haslev by.

Nærhed er styrken Efter en lille workshop med gruppearbejde i den store sal på biblioteket kom der flere bud på bordet i forhold til Haslev bys styrke.

Nærhed til København, motorvej, et kommende stort sygehus -og nærhed til hinanden i form af et rigt kultur-og foreningsliv, var nogle af deltagernes bemærkninger til Haslev.

Haslev Festdage og andet musikliv blev også fremhævet, ikke mindst i kirkeligt regi. Og så sagde flere, at der er et godt handelsliv i byen -ikke mindst et stort udbud af dagligvarebutikker.

Sats stort

-Det glæder mig, at I har samme fornemmelse for Haslevs styrke, men hvad skal I så slå på i markedsføring? spurgte Jeppe Søe så tilbage til salen.

Hvis det er ungdommen, man vil satse på, så skal der mindst være to åbne diskoteker, sagde Søe , der var stærkt overrasket over lukningen af B& W.

Tilsvarende skal der satses på det kulturelle, teater og lignende, hvis det er en anden generation, man vil satse på.

Andre konkrete råd var at satse stort med projekter som » Haslev er CO2-neutral i 2015 « eller » Haslev er årets studieby 2015 « . Med store tanker og idéer er der reel mulighed for at søge EU-midler, og det anbefaler Jeppe Søe , der tvivler på, det nytter at gå til kommunen.

Ikke fordi det er Faxe Kommune, men fordi pengene ligger et andet sted.

Brug nettet mere

Så opfordrede han haslevitterne til mere aktivt at bruge internettet, facebook osv. til at fortælle om byen.

Uddrag af egne søgeresultater gav ikke noget godt billede af Haslev, som flere unge på nettet betegner som en » lorteby « . -Men tænk stort, gør noget der er anderledes. Men frem for alt skal man mene det. Hvis I har det godt, tiltrækker det også andre. Og med hensyn til de tomme bygninger, så ser jeg det som muligheder. Spørgsmålet er bare, om I tør tro på, at nogle lejer sig ind med noget spændende, eller om I skal skabe noget selv, sagde han.